دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 105، آذر 1401، صفحه 1-190 
بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم

صفحه 5-32

سید علی صمیمی؛ محسن ملک افضلی اردکانی؛ مصطفی جعفرپیشه فرد


امکان سنجی انطباق براندازی نرم نظام اسلامی با جرم افساد فی الارض

صفحه 59-82

محمد صادق ایران عقیده؛ علیرضا صابریان؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله


وظایف دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری های مسری و فراگیر

صفحه 147-168

محمد باقر صالحی؛ سید مرتضی خاتمی سبزواری؛ علی ظهیری