رونمایی از آثار جدید فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی

رونمایی از آثار جدید فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی

همزمان با سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، با حضور شماری از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مسئولان دبیرخانه مجلس خبرگان، از صدمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی رونمایی شد.

همچنین در این مراسم از کتاب نمایه و ویراست جدید نرم افزار فصلنامه رونمایی به عمل آمد.