انتشار ویژه نامه مجله حکومت اسلامی

انتشار ویژه نامه مجله حکومت اسلامی

شماره ویژه مجله حکومت اسلامی ویژه انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتشار یافت.

نقل قول، دریافت، انتشار و هرگونه استفاده رسانه ای از این ویژه نامه آزاد است.

دریافت ویژه نامه