برگزاری نخستین جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی در سال جدید

برگزاری نخستین جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی در سال جدید

نخستین جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی در سال 1401 با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

در این جلسه، که با حضور حضرات آیات و حجج اسلام حسینی بوشهری، لیالی، دیرباز، جوان آراسته، اسکندری، ارجینی و شبان نیا برگزار شد، مقالات دریافتی فصلنامه طرح و مورد بررسی قرار گفت.