تعداد بازدید از مقالات: 11,433

_______________________________

دریافت فایل شماره های پیشین

_______________________________

مجله شماره 91 "حجم: MB 1.94"
مجله شماره 92 "حجم: MB 1.85"
مجله شماره 93 "حجم: MB 1.94"
_______________________________

بیشتر

 


فصلنامه علمی- پژوهشی حکومت اسلامی

 


قابل توجه محققان و نویسندگان ارجمند

نظر به بروز برخی ایرادات فنی در سامانه نشریه، از محققانی که در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 مقالات خود را برای ارزیابی در سامانه ثبت نموده اند، اما مقالات آنان تا کنون تعیین تکلیف نشده است، درخواست می شود جهت تعیین وضعیت با شماره 02537741325 تماس حاصل فرمایند.

 

 


انتشار نود و دومین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی

نود و دومین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی منتشر شد.

 

 


برگزاری جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی، در تاریخ 5 اسفند ماه 98 تشکیل شد.

 

 


انتشار نود و یکمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی

نود و یکمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی منتشر شد.

 

 

 


شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی برگزار گردید

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی روز دوشنبه 2 دی ماه برگزار شد.

 

 

 


تشکیل شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی،روز دوشنبه 25 آذر ماه، با حضور اکثریت اعضای این شورا تشکیل شد.

 

 

 


جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی برگزار شد

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی،روز دوشنبه 18 آذر ماه، با حضور اکثریت اعضای این شورا تشکیل شد.

 

 

 


تشکیل جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی،روز دوشنبه 8 مهر ماه، با حضور اکثریت اعضای این شورا تشکیل شد.

 

 

 


برگزاری جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی، با حضور اکثریت اعضای این شورا، روز دوشنبه 1 مهر ماه تشکیل شد.

 

 

 


انتشار نودمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی

نودمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی منتشر شد.

 

 

 

 


//

شماره جاری: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 93، پاییز 1398، صفحه 1-192 

2. بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره

صفحه 25-46

محمدمهدی محب الرحمان؛ محمدعلی محب الرحمان


5. نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه

صفحه 93-124

ولی الله حیدرنژاد؛ محسن اسماعیلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

juمدیرمسئول
سید ابراهیم رئیسی

juسردبیر
سید هاشم حسینی بوشهری

juقائم مقام سردبیر
محمدعلی لیالی

juهیات تحریریه
صادق آملی لاریجانی
محسن اراکی
سیدهاشم حسینی بوشهری
عسگر دیرباز
سیدابراهیم رئیسی
محسن قمی
عباس کدخدایی
عباس کعبی
محمدعلی لیالی
محمد یزدی

شاپا چاپی
1561-008X