دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 93، آبان 1398، صفحه 1-192 
بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره

صفحه 25-46

محمدمهدی محب الرحمان؛ محمدعلی محب الرحمان


نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه

صفحه 93-124

ولی الله حیدرنژاد؛ محسن اسماعیلی