دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 84، آبان 1396، صفحه 1-200 
تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

صفحه 27-56

سیدمجتبی حسین‎نژاد؛ حمیدرضا منیری ‎حمزه‎کلایی