کلیدواژه‌ها = مصلحت
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 83-106

سیده معصومه موسوی؛ رحیم دهقان؛ علی قاسمی


واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 5-30

عباس کعبی؛ حسین زروندی زروندی


سنجه‎های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 107-134

محمدعلی الفت پور


فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن

دوره 22، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 59-86

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف‎آبادی