انتشار نودمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی

انتشار نودمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی

نودمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی منتشر شد.

 - واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی

- جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد

تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی

تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب

سنجه‎های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی

ماهیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی آیة‌الله خامنه‌ای

-  نقش دلیل حسبه در اثبات ولایت فقیه از منظر صاحب جواهر

عناوین این شماره از فصلنامه را تشکیل می دهند.