کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
چالش ها و فرصت های نظام امامت ـ امت سایبری

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 79-110

سیدعلیرضا طباطبایی؛ نرگس حشمتی


امکان سنجی نظام امامت ـ امت در فضای مجازی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 139-170

سید علیرضا طباطبایی


قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 85-116

سیدعلیرضا طباطبایی؛ محمدعلی لیالی


تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

دوره 22، شماره 2، آبان 1396، صفحه 27-56

سیدمجتبی حسین‎نژاد؛ حمیدرضا منیری ‎حمزه‎کلایی