دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

اصول رقابت سیاسی بر اساس اسناد بالادستی، پیشنهادی در راستای تکمیل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع

2 رئیس / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ قم

چکیده

مفهوم رقابت یکی از پرجاذبه ترین مفاهیم در عرصه کنش سیاسی به شمار می‌آید. با فرض پذیرش مردم‌سالاری در اندیشه سیاسی اسلام، رقابت سیاسی که یکی از شاخص‎های آن است نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرد. رقابت سیاسی برای این که بتواند کارویژه‌های مورد انتظار را برآورده سازد، باید در قالب اصول و قواعد عقلانی قرار گیرد. بر اساس قوای وجودی انسان، الگوهای متنوعی برای رقابت سیاسی متصور است که از میان آن‌ها الگوی رقابت سیاسی متعالی عقلانی مورد پذیرش است. اصول رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران باید برگرفته از اسناد بالادستی آن باشد. حفظ حرمت ارزش‌های مسلط جامعه و آموزه‌های دینی، تقدم امور معنوی، هدف‌نبودن قدرت، تأمین مصالح ملی، التزام به هنجارهای قانون اساسی و سایر قوانین، رعایت استقلال کشور، حفظ امنیت ملی، حفظ وحدت ملی، رعایت اخلاق مدنی و بازی با حاصل‌جمع غیر صفر، اصول به‌دست‌آمده از اسناد بالادستی در پژوهش بنیادی پیش رو است.
تحقیق حاضر در راستای تبیین اصول حقوقی، اخلاقی و رفتاری رقابت سیاسی عقلانی بر پایه اسناد بالادستی و تطبیق آن بر پیش‌نویس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با هدف تکمیل این پیش‌نویس است. روش تحقیق در نوشتار پیش رو توصیفی ـ تحلیلی است. 

کلیدواژه‌ها


1.    آقابخشی، علی و مینو افشاری ‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، 1386.
2.    آوتویت، ویلیام و باتامور، تام، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، 1392.
3.    احمدی، علی‌اصغر، اصول تربیت، تهران: سازمان انجمن اولیا و مربیان، 1378.
4.    امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1387.
5.    امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج1، 3، 4، 8، 11، 14و20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
6.    امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1421ق.
7.    باری، بریان، «مصلحت عمومی»، فلسفه سیاسی، ویراسته آنتونی کوئینتن، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، 1371.
8.    پای، لوسین و دیگران، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.
9.    جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم محمد محرابی، قم: اسراء، 1389.
10.    حرانی، ابومحمد، تحف العقول، ترجمه صادق حسن‌زاده، قم: انتشارات آل ‌علی، 1384.
11.    خامنه‌ای، سیدعلی، نرم‌افزار حدیث ولایت، مجموعه بیانات و سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، مؤسسه کامپیوتری علوم اسلامی.
12.    صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصیصیة للشهید الصدر، 1421ق.
13.    طالقانی، سیدمحمود، پرتوی از قرآن، ج5، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1389.
14.    طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، ج20، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
15.    طباطبایی، سیدمحمدحسین، تعالیم اسلام، به ‌کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، 1387.
16.    فیومی، احمدبن‌محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبییر للرافعی، ج2، قم: دارالهجرة، 1414ق.
17.    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
18.    لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سمت، 1380.
19.    محقق حلی، جعفربن‌حسین، معارج‌ الاصول، قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1403ق.
20.    مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج3، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1376.
21.    مصباح یزدی، محمدتقی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1382.
22.    مصباح یزدی، محمدتقی، پیش نیازهای مدیریت اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1388.
23.    مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1390.
24.    مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج24، تهران: صدرا، 1384.
25.    معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ8، 1371.