دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

بررسی و نقد مبانی رقابت سیاسی در لیبرال دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع

چکیده

رقابت سیاسی به عنوان سازوکار مسالمت‌آمیز چرخش قدرت در علم سیاست جدید کاملاً پذیرفته شده است. این مقوله در لیبرالیسم، بر اساس و مبانی خاصی پایه‌ریزی شده است. نوشتار پیش‌ رو ضمن بررسی مبانی رقابت سیاسی در لیبرال‌دموکراسی، تلاش می‌کند با روی‎کردی انتقادی به نقد آن‌ها هم بپردازد تا رقابت سیاسی برساخته از این مبانی را به چالش بکشد. این پژوهش با چنین هدفی و با روش تحلیلی ـ استنباطی از داده‎های کتاب‎خانه‎ای به این نتیجه ختم شده است که تنزل لیبرال‎دموکراسی از بایسته‎های عقل غایت‎اندیش، به هست‎های امیال نفسانی در تبیین حقوق و ارزش‎ها منجر به پیامدهایی شده است که مهم‎ترین آن‎ها در عرصه رقابت سیاسی، مقیدندانستن رقابت‎های سیاسی به اصول و قواعد ارزشی پیشینی و مستقل از اراده فرد است. مقیدنبودن رقابت سیاسی در لیبرال‎دموکراسی به این اصول، پیامدهای سویی برای آن به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


1. آوتویت، ویلیام و باتامور، تام، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، 1392.
2. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371.
3. پای، لوسین و دیگران، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، ترجمه: غلامرضا خواجه سروی، تهران: انتشارات پژوهش‌کده مطالعات راهبردی، 1380.
4. توسلی، حسین، نقد مبانی ارزش‌شناختی لیبرالیسم، قم: بوستان کتاب، 1398.
5. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، 1369.
6. درخشه، جلال، گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1387.
7. رالز، جان، نظریه عدالت، ترجمه سیدمحمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران: پژوهش‌کده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390.
8. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش: محمد شهرابی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391(الف).
9. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش: کریم سبحانی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391(ب).
10. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.
11. میراحمدی، منصور، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب، 1381.
12. میراحمدی، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی، 1384.
13. میل، جان استوارت، حکومت انتخابی، ترجمه: علی رامین، تهران: نشر نی، 1386.
14. میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه: جواد شیخ الاسلامی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1385.
15. همپتن، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو، 1380.
16. وینر، فیلیپ پل، فرهنگ اندیشه‌های سیاسی، تهران: نشر نی، 1385.