کلیدواژه‌ها = هیأت اندیشه‌ورز
تحلیل و بررسی بایسته‌های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف‌گرا

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 126-152

غلامحسین الهام؛ سیدصولت مرتضوی؛ عباس کعبی