دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 89، پاییز 1397، صفحه 1-216 
1. تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه

صفحه 7-38

محسن ملک افضلی اردکانی؛ حمیده عبداللهی؛ بی بی معصومه تقی پور


4. نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه

صفحه 95-118

افسانه ترکاشوند؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری


6. بنیادهای هستی‌شناختی حکومت دینی (بر اساس نظام حکمت صدرایی)

صفحه 145-166

سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی؛ احمد حسین شریفی