برگزاری جلسه هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی

نخستین جلسه هیات تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی با حضور اکثریت اعضا در تاریخ پنج شنبه، 19 تیرماه در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد.

در این جلسه حضرات آقایان رئیسی، بوشهری کعبی، اراکی، دیرباز و لیالی با طرح دیدگاه ها و نظرات خود بر تداوم علمی فصلنامه تاکید کردند.