دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

مشروعیت سیاسی در احادیث کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه باقر العلوم و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.

چکیده

با توجه به ادبیات کثیر در رابطه با مشروعیت سیاسی، در این پژوهش تلاش گردیده با روش نو و جدید داده‎بنیاد (زمینه‎ای) طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات معصوم7 با توجه به اسناد روایات کتاب کافی نشان داده شود. بدین منظور، با مراجعه مستقیم به احادیث مربوطه به عنوان اسناد و داده‎های پژوهش و برچسب‎زدن مفهومی بر اساس دلالت مطابقی و تضمنی در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) منجر به طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات گردیده است که بر اساس آن مشروعیت سیاسی به عنوان محور و هسته این الگو قرار گرفت و حول آن شرایط و ابعاد (علّی، مداخله‎گر، زمینه‎ای و کنش رفتاری) معنا و مفهوم پیدا کرد و با رسیدن به نتایج و پیامدهایی در رابطه با مشروعیت سیاسی، مشخص گردید که ثبات و بی‎ثباتی نظام سیاسی در ارتباط با مشروعیت سیاسی معنا و مفهوم پیدا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


1. آندرین، چالز. اف.، زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی؛ مقدمه‎ای بر علم سیاست، ترجمه مهدی تقوی، تهران: مؤسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی، بی‎تا.
2. استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت، اصول تحقیق کیفی ـ شیوه‎ها و رویه‎ها، ترجمه ناهید نیری و دیگران، تهران: اندیشه رفیع، 1391.
3. -------------------------، اصول مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‎ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی، چ4، 1394.
4. حییم، سایمان، فرهنگ حییم انگلیسی ـ فارسی، تهران: فرهنگ معاصر، 1363.
5. دال، رابرت، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، تهران: بی‎نا، 1364.
6. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، 2و7، تهران: دارالاسلامیة، 1407ق.
7. ----------------، الروضة من الکافی، ج8، تهران: دارالاسلامیة، 1383.
8. ----------------، الفروع من الکافی، ج7، تهران: دارالاسلامیة، 1384.
9. لیپسیت، سیمور، دائرة المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و دیگران، تهران: نشر وزارت امور خارجه، 1383.
10. وبر، ماکس، مفاهیم اساسی جامعه‎شناسی، مترجم، احمد صدارتی، تهران: مرکز، 1376.
11. -------، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، ترابی‏نژاد و عمادزاده، تهران: انتشارات مولی، 1374.
12. وینست، اندرو، نظریه‎های دولت، مترجم حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1385.