دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

پیش نیازهای تحقق مدل «مدیریت اسلامی جامع و مبنایی» در حکومت اسلامی بر اساس دیدگاه آیةالله مصباح یزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

دانش مدیریت یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی دنیای جدید است با روی کرد، اهداف و مبانی خاص خود، سیر تطوری را طی دو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،  موضوع مدیریت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ایران واکنش‎های متفاوتی نسبت به این مقوله دیده شد که از آن جمله انواع انکار و نیز روی‎کرد اسلامیزه کردن مدیریت بود که در عمل مورد اقبال بسیاری قرار گرفت. در این میان، مرحوم آیة‎الله مصباح یزدی نظریه‌ای متفاوت ارائه کرد که حاصل ترکیب برداشت از منابع مختلف مانند قرآن، روایات با فلسفه و دقت در سیر تحول و تغییرهای بنیادین نگرش به انسان طی قرون پسا رنسانس بود. از جمله اساسی‌ترین توجه به جنبه‌های غیر سازمانی فرد در زندگی مادی و غیر مادی وی از ناحیه سازمان، یکی از اصلی ترین ویژگی های دیدگاه آیة‎الله مصباح به شمار می آید. مهم ترین پرسش در این راستا، آن بود که برای تحقق مدل مدیریت مد نظر آیة‎الله مصباح یزدی باید به چه پیش نیازهایی دست یافت؟ در نوشتار حاضر با روش مطالعه کتاب‎خانه‌ای تطبیقی، ضمن تبیین اجمالی روی کردهای رقیب سعی شده با استفاده از جلسات ایرادشده توسط آیة‎الله مصباح یزدی، مبانی و پیش‌نیازها برای تحقق مدل مطلوب مدیریت اسلامی از منظر او استخراج و ارائه شود.    

کلیدواژه‌ها


1.    قرآن کریم.
2.    بیات(مشکات)، عبدالرسول، فرهنگ واژه‌ها، تهران: اندیشه و فرهنگ دینی، چ3، 1386. 
3.    جزنی، نسرین، مدیریت منابع انسانی، ویراست 2، تهران: نی، چ8، 1391.
4.    چاوشی، سیدکاظم، «بررسی روی‌کردهای نظری به مدیریت اسلامی»، فصلنامه تخصصی پژوهش‎های میان‌رشته‌ای قرآنی، سال اول، ش2، بهار 1388.
5.    دانایی‌فرد، حسن، نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی(گذشته، حال و آینده)، تهران: سمت، چ2، 1397. 
6.    رابینز، استیفن پی و سنزو، دیوید ای دی، مبانی مدیریت، ترجمه و بازنویسی اوژن کریمی، تهران: فرانما، چ2، 1391.
7.    فیضی، طاهره، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: پیام نور، چ18، 1391.
8.    قلی‌پور، آرین، مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی)، تهران: سمت، چ3، 1390.
9.    قلی‌پور، آرین، مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، تهران: سمت، چ3، 1391.
10.    کوریک، جیمز آ.، رنسانس، ترجمه آزیتا یاسانی، تهران: ققنوس، چ10، 1396.
11.    مصباح یزدی، محمدتقی، پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى;، چ5، 1394.
12.    مظاهری، علی‌رضا، «نقش فطرت در جهت مدیریت سیاسی اسلام از منظر آیات و روایات»، فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ پژوهش، ش35، پاییز 1397.
13.    میچل، ترنس آر، مردم در سازمان‌ها؛ زمینه رفتار سازمانی، ترجمه حسین شکرشکن، تهران: رشد، چ4، 1389.
14.    نیکواقبال، علی‌اکبر، برگزیده نظریه‌های سازمان و مدیریت، ویراست 2، تهران: سمت، چ3، 1391.
15.    هرسی، پال و بلانچارد، کنث، مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی، تهران: امیرکبیر، چ33، 1391.