دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

بازخوانی کاربست قرآن مجید در انقلاب اسلامی «با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلوات الله علیه و آله

چکیده

بازخوانی کاربست قرآن مجید در انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی بنیان‌گذار انقلاب کبیر آن، حضرت امام خمینی، هدف مقاله حاضر است. با توجه به این که انقلاب اسلامی برآمده از قرآن و دارای پیام جهانی و عرصه کارزار با دشمنان داخلی و خارجی بوده، در مقاله حاضر به کاربست آموزه‏های قرآن مجید در سه عرصه ملی، جهان اسلام و جهانی پرداخته‏ است. این کار با بهره‏گیری از روش استقرا انجام شده است. یافته‏ تحقیق حکایت از آن دارد که امام خمینی توانسته است با «تطبیق» حوادث و جریانات گوناگون و پیچیده، بر آیات قرآن مجید، تحلیل‏های دقیق و راه حل‏های کارگشا ارائه نماید. از آن جا که امام خمینی بر اساس یک سیستم نظری این روش را ارائه نموده و به صورت عملی آن را به کار بسته، می‏توان از آن در تحلیل و بررسی حوادث نوپدید سیاسی و اجتماعی و نیز اسلامی‌سازی علوم انسانی و مخصوصاً علوم سیاسی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. امام خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، ج1، 3، 4، 5، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20و21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ4، 1378.
3. امام خمینی، سید روح الله، آداب الصلوة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ20، 1370.
4. امام خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، چ24، 1390.
5. امام خمینی، سید روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، تقریر عبدالغنی اردبیلی، ج2و3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1381.
6. امام خمینی، سید روح الله، تاریخ معاصر از دیدگاه امام خمینی، دفتر بیستم تبیان، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ5، 1388.
7. باباپور گل‌افشانی، محمدمهدی، انقلاب اسلامی ایران(زمینه‏ها و فرآیند شکل‏گیری)، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی9، 1390.
8. حقی، محمد، انقلاب اسلامی؛ مبانی و ویژگی‏ها با تأکید بر اندیشه‏های امام خمینی و مقام معظم رهبری، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی9، 1397.
9. جوادی آملی، عبدالله، آوای توحید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
10. جوادی آملی، عبدالله، بنیان مرصوص، به کوشش محمدامین شاه‌جویی، قم: اسراء، 1381.
11. دانشیار، علیرضا، تفسیر سیاسی مفاهیم قرآنی از دیدگاه امام خمینی، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی9، 1397.
12. شاه‌آبادی، محمدعلی، شذرات المعارف، توضیح و تقریر: آیةالله نورالله شاه‌آبادی، تهران: سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
13. شفیعی‏فر، محمد، درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، 1378.
14. عمید زنجانی، عباسعلی، گزیده انقلاب اسلامی، تهران: نشر کتاب سیاسی، 1372.
15. لک‏زایی، رضا، مؤلفه‏های بنیادین اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی9، 1394.
16. لک‏زایی، رضا، مبانی علوم انسانی از منظر قرآن کریم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی9، 1397.
17. لک‏زایی، نجف، مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی، قم: بوستان کتاب، 1386.
18. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی، زمینه‏ها و پیامدها، قم: دفتر نشر و پخش معارف، 1380.
19. مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1389.
20. مصباح یزدی، محمدتقی، انقلاب اسلامی و ریشه‏های آن، تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1390.