نویسنده = افسانه ترکاشوند
نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 95-118

افسانه ترکاشوند؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری