نویسنده = حسین جوان آراسته
جهانی شدن؛ چالش امت واحده اسلامی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 103-130

عاطفه خرمی آرانی؛ حسین جوان آراسته؛ وحید نکونام


واکاوی مؤلفه های کلیدی حقوق اساسی بر اساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقه

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 125-146

اسماعیل علی عسگری رنانی؛ حسین جوان آراسته