کلیدواژه‌ها = حکومت علوی
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ گویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-78

حسین سلطان محمدی


2. واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علوی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-94

تقی محدر؛ محمدجواد یاوری سرتختی