قابل توجه محققان و نویسندگان ارجمند

قابل توجه محققان و نویسندگان ارجمند

نظر به بروز برخی ایرادات فنی در سامانه نشریه، از محققانی که در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 مقالات خود را برای ارزیابی در سامانه ثبت نموده اند، اما مقالات آنان تاکنون تعیین تکلیف نشده است، درخواست می شود جهت تعیین وضعیت با شماره 02537741325 تماس حاصل فرمایند.