دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juقائم مقام سردبیر محمدعلی لیالی" />

مشروعیت سیاسی در احادیث کافی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه باقر العلوم و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.

چکیده

با توجه به ادبیات کثیر در رابطه با مشروعیت سیاسی، در این پژوهش تلاش گردیده با روش نو و جدید داده‎بنیاد (زمینه‎ای) طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات معصوم7 با توجه به اسناد روایات کتاب کافی نشان داده شود. بدین منظور، با مراجعه مستقیم به احادیث مربوطه به عنوان اسناد و داده‎های پژوهش و برچسب‎زدن مفهومی بر اساس دلالت مطابقی و تضمنی در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) منجر به طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات گردیده است که بر اساس آن مشروعیت سیاسی به عنوان محور و هسته این الگو قرار گرفت و حول آن شرایط و ابعاد (علّی، مداخله‎گر، زمینه‎ای و کنش رفتاری) معنا و مفهوم پیدا کرد و با رسیدن به نتایج و پیامدهایی در رابطه با مشروعیت سیاسی، مشخص گردید که ثبات و بی‎ثباتی نظام سیاسی در ارتباط با مشروعیت سیاسی معنا و مفهوم پیدا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


1. آندرین، چالز. اف.، زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی؛ مقدمه‎ای بر علم سیاست، ترجمه مهدی تقوی، تهران: مؤسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی، بی‎تا.
2. استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت، اصول تحقیق کیفی ـ شیوه‎ها و رویه‎ها، ترجمه ناهید نیری و دیگران، تهران: اندیشه رفیع، 1391.
3. -------------------------، اصول مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‎ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی، چ4، 1394.
4. حییم، سایمان، فرهنگ حییم انگلیسی ـ فارسی، تهران: فرهنگ معاصر، 1363.
5. دال، رابرت، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، تهران: بی‎نا، 1364.
6. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، 2و7، تهران: دارالاسلامیة، 1407ق.
7. ----------------، الروضة من الکافی، ج8، تهران: دارالاسلامیة، 1383.
8. ----------------، الفروع من الکافی، ج7، تهران: دارالاسلامیة، 1384.
9. لیپسیت، سیمور، دائرة المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و دیگران، تهران: نشر وزارت امور خارجه، 1383.
10. وبر، ماکس، مفاهیم اساسی جامعه‎شناسی، مترجم، احمد صدارتی، تهران: مرکز، 1376.
11. -------، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، ترابی‏نژاد و عمادزاده، تهران: انتشارات مولی، 1374.
12. وینست، اندرو، نظریه‎های دولت، مترجم حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1385.