کلیدواژه‌ها = بررسی فقهی
وظایف دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری های مسری و فراگیر

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 147-168

محمد باقر صالحی؛ سید مرتضی خاتمی سبزواری؛ علی ظهیری