کلیدواژه‌ها = امام خمینی
واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-62

زینب مشکانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


امکان سنجی استخدام انگاره بهتان برای حفظ نظام از منظر حضرت امام خمینی (ره)

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 35-64

سید احسان رفیعی علوی؛ میلاد مرادی


بررسی نظام‌مندی فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 95-112

علی خلف خانی؛ محمد علی راغبی


جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 129-156

ابوذر کاظمیان سورکی؛ محمدجواد رودگر؛ قاسم ابراهیمی پور


نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد‌های آن در فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 5-24

محمد علی راغبی؛ امین صدوقی


تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 115-134

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل