کلیدواژه‌ها = ولایت فقیه
بازپژوهی مفهوم «امور حسبیه» و متصدی آن در نگره‌ فقه امامی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 73-102

سیدجعفر علوی گنابادی


امکان‌‌سنجی قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی ـ سیاسی آیة‌الله مؤمن قمی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-32

سید محمدهادی مقدسی؛ مهدی امیدی


ضرورت تبیین نظریه ولایت فقیه، مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 5-26

علی مجتبی زاده؛ حسین ارجینی؛ محمد جواد نوروزی


نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 93-124

ولی الله حیدرنژاد؛ محسن اسماعیلی


راهکارهای مقابله با جنگ نرم در نظام ولایی

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 89-116

محمدجواد نوروزی


نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 59-86

ولی رستمی؛ میلاد قطبی؛ مصطفی حضوری


نسبت میان اصل «ضرورت حکومت» و قاعده «عدم ولایت»

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 5-28

محمدتقی کریمی


اسلام سیاسی، ایدئولوژی انقلاب اسلامی

دوره 22، شماره 3، دی 1396، صفحه 25-52

خلیل عالمی؛ محمدجواد نوروزی


تئوری حکومتیِ عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-68

مرتضی امامی؛ محمدجواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی