کلیدواژه‌ها = حکم حکومتی
در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 57-84

حسین امینی پژوه؛ عباس کعبی


عهده‌دار وظایف مکلفین نسبت به منطقة الفراغ

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104

عبدالمجید قائدی لامردی


پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی

دوره 21، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 33-54

مصطفی امیری؛ رضا حق‎پناه؛ علی محمدیان