کلیدواژه‌ها = فقه سیاسی
امکان سنجی استخدام انگاره بهتان برای حفظ نظام از منظر حضرت امام خمینی (ره)

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 35-64

سید احسان رفیعی علوی؛ میلاد مرادی


بررسی مبانی مرجع امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام بر اساس روی کرد دولت محور

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-96

علی اصغر نصیری؛ نجف لک زایی؛ سیدمحمدتقی آل غفور


ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 85-110

حسین حمزه؛ مهدی طاهری


ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 5-26

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد‌های آن در فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 5-24

محمد علی راغبی؛ امین صدوقی


ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 69-92

سعید صفی شلمزاری؛ مهدی طاهری


تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 115-134

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل


تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 7-38

محسن ملک افضلی اردکانی؛ حمیده عبداللهی؛ بی بی معصومه تقی پور


قلمرو فقه سیاسی از منظر «آیة‎الله خامنه‎ای»

دوره 22، شماره 2، آبان 1396، صفحه 5-26

سیدسجاد ایزدهی


سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه

دوره 21، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 55-82

مهدی طاهری؛ رسول حکمی شلمزاری


استلزامات نصب الهی حاکم در «فقه سیاسی شیعه»

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 5-32

حسین رجبی؛ مجید رجبی


تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر

دوره 21، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-52

سیدمصطفی میرمحمدی؛ محمدحسین شریفی


ماهیت فقه سیاسی

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 5-28

مهدی طاهری؛ سعید صفی شلمزاری