کلیدواژه‌ها = سعادت
ماهیت و کارکرد محبّت در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 145-168

نصرالله سخاوتی؛ هادی معصومی زارع


حکومت سعادت‌گرا در اندیشة سیاسی علامة طباطبایی(ره)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-76

عبدالمطلب عبدالله