کلیدواژه‌ها = جرم‎انگاری براندازی نرم نظام اسلامی
امکان سنجی انطباق براندازی نرم نظام اسلامی با جرم افساد فی الارض

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 59-82

محمد صادق ایران عقیده؛ علیرضا صابریان؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله