کلیدواژه‌ها = کارآمدی دیپلماسی عمومی
کارآمدسازی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 5-36

محمدعلی صادق زاده؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ رضا لک زایی