کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
کارآمدسازی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 5-36

محمدعلی صادق زاده؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ رضا لک زایی


ضمانت اجرای کیفری در صیانت از امر به معروف و نهی از منکر در قوانین جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 139-162

مرتضی مطهری فرد؛ اردوان ارژنگ؛ حمید روستایی صدرآبادی


اصل تألیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 83-110

میثم خزائی؛ عبدالمجید سیفی؛ محمدعلی لیالی