کلیدواژه‌ها = سازمان هم‌کاری اسلامی
چالش ها و فرصت های نظام امامت ـ امت سایبری

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 79-110

سیدعلیرضا طباطبایی؛ نرگس حشمتی


امکان سنجی نظام امامت ـ امت در فضای مجازی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 139-170

سید علیرضا طباطبایی