کلیدواژه‌ها = مجازات محتکر
امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 29-56

میثم خزائی؛ سید محمد حسن سیادت؛ محمد علی لیالی