کلیدواژه‌ها = قوانین دینى
واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش‌هاى دینى توسط حکومت اسلامی

دوره 23، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 33-58

سیدمجتبی حسین نژاد؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی