نویسنده = حسین هوشمند فیروزآبادی
امکان‎سنجی مشروعیت قضاوت تحکیمی در حکومت اسلامی در زمان غیبت

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 55-84

علی محمد حکیمیان؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ مهدی چگینی


مسؤولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی

دوره 25، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 141-169

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین جاور؛ طاها زرگریان