نویسنده = مهران خاکسار کُندر
تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تأکید بر انفال در حکومت اسلامی

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 117-136

حجت الاسلام سید محمد نقیب؛ رحمان عشریه؛ مهران خاکسار کُندر