نویسنده = عبدالمجید قائدی لامردی
عهده‌دار وظایف مکلفین نسبت به منطقة الفراغ

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104

عبدالمجید قائدی لامردی