نویسنده = محمد علی لیالی
تحلیل فقهی حمایت از کالای ایرانی (داخلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

میثم خزائی؛ بهروز سراقی؛ محمد علی لیالی


تأملی در صلاحیت علمی و تخصص کارگزاران حکومت اسلامی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 75-106

میثم خزائی؛ محمود اکبری؛ محمد علی لیالی


امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 29-56

میثم خزائی؛ سید محمد حسن سیادت؛ محمد علی لیالی


تحلیل فقهی حمایت از کالای ایرانی (داخلی)

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 59-88

میثم خزائی؛ بهروز سراقی؛ محمد علی لیالی