دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 93، پاییز 1398، صفحه 1-192 
2. بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره

صفحه 25-46

محمدمهدی محب الرحمان؛ محمدعلی محب الرحمان


5. نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه

صفحه 93-124

ولی الله حیدرنژاد؛ محسن اسماعیلی