نویسنده = رستمی نجف‎آبادی، حامد
1. فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن

دوره 22، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 59-86

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف‎آبادی


شماره‌های پیشین نشریه