نویسنده = ارمک، محمدرضا
1. بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام

دوره 22، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 33-58

سیدحسن عابدیان؛ محمدرضا ارمک


شماره‌های پیشین نشریه