نویسنده = مؤمنی‎راد، احمد
1. بررسی موانع، زمینه‎ها و راهکارهای پارلمانی‎شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 155-181

احمد مؤمنی‎راد؛ میثم بهدادفر


شماره‌های پیشین نشریه