نویسنده = عبدالحسین‎زاده، محمد
1. کشف و فهم الزامات و بایسته‎های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 57-82

محمد عبدالحسین‎زاده؛ حسین بابایی‎مجرد


شماره‌های پیشین نشریه