نویسنده = لیالی، محمدعلی
1. قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 85-116

سیدعلیرضا طباطبایی؛ محمدعلی لیالی


2. اصل تألیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 4، بهار 1396، صفحه 83-110

میثم خزائی؛ عبدالمجید سیفی؛ محمدعلی لیالی


شماره‌های پیشین نشریه