نویسنده = طباطبایی، سیدعلیرضا
1. قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 85-116

سیدعلیرضا طباطبایی؛ محمدعلی لیالی


شماره‌های پیشین نشریه