نویسنده = سخاوتی، نصرالله
1. ماهیت و کارکرد محبّت در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 145-168

نصرالله سخاوتی؛ هادی معصومی زارع


شماره‌های پیشین نشریه