نویسنده = قیوم زاده، محمود
1. نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه

دوره 23، شماره 3، بهار 1398، صفحه 95-118

افسانه ترکاشوند؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری


شماره‌های پیشین نشریه