کلیدواژه‌ها = امانت
تعداد مقالات: 2
1. امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 105-130

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


2. قاعدة فقهی «کـلُ امـارةٍ اَمـانةٌ»

دوره 22، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-32

اردوان ارژنگ؛ مرتضی مطهری فرد