کلیدواژه‌ها = ولی امر
امکان‌‌سنجی قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی ـ سیاسی آیة‌الله مؤمن قمی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-32

سید محمدهادی مقدسی؛ مهدی امیدی


قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات‌های حدی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 5-34

حمیدرضا مهاجر؛ جواد حبیبی تبار